top of page

EDUBEE - včielky pre školy

Projekt EDUBEE včielky pre školy vznikol s cieľom praktickej podpory teoretickej výučby predovšetkým žiakov materských a základných škôl zameranej na environmentálnu výučbu. Po rokoch zdokonaľovania chovu samotárskych včielok vám dnes ponúkame prvú interaktívnu didaktickú pomôcku so živými včielkami. 

      Samotárske včielky podobne ako iný hmyz sa podieľajú nemalou mierou na opeľovaní najmä ovocných stromov a preto poznanie spôsobu ich života a ochrany by mala byť jedna z prioritných tém environmentálnej výučby.  Veríme, že didaktická pomôcka tohto druhu je len malou lastovičkou pri praktickej výučbe, ktorá záslužnú prácu pedagógov posunie na vyššiu úroveň.  

001.png

Ako sa zapojiť do projektu?

Prvý kontakt príde pravdepodobne z našej strany. Každý rok sa snažíme v predstihu osloviť všetky školy a materské školyv rámci SR a ponúknuť im možnosť  participovať na tomto EKO projekte. Vzhľadom na obmedzený počet včielok, ponúkame v každom ročníku túto možnosť približne 100 školám. 

Ak sa vám po preštudovaní prvotných informácií projekt pozdáva, zapojíte sa vyplnením REGISTRÁCIE. Počas registrácie si zvolíte úľovú zostavu, vyberiete včielky a zvolíte si koordinátora. Následne budeme komunikovať s koordinátorom projektu. 

Čo dostaneme ?

V rámci registrácie si objednáte vami zvolenú štartovaciu sadu alebo väčšiu zostavu. Ak sa zapájate do projektu ako nová škola, môžete si vybrať v prvom roku štartovací set, ktorý v ďalších rokoch doplníte o rozšírenie.

Čo obsahuje štartovací set?

V dostatočnom predstihu liahnutia včielok (cca február - apríl) vám zašleme kompletný štartovací set a k nemu aj podrobného sprievodcu projektom v podobe PowerPoint prezentácie. Samozrejme naša tel. a mailová podpora je k dispozícii kedykoľvek.

Časový rámec projektu

Registrácia na sezónu 2023 : November 2023 - Február 2024

Doručenie štúdij ných prezentácií : Január 2024 - Február 2024

Doručenie dočekov a včiel : Marec 2024 - Apríl 2024

Hlavná sezóna lietania včielok : Marec2024 - Jún 2024

Fáza pokoja : Jún 2024 - Október 2024

Zazimovanie včielok / ukončenie projektu : November 2024 - December 2024

Aké včielky dostaneme?

Je dôležité povedať, že včielky, ktoré od nás dostanete " neštípu / nebodajú"

Ide o samotárske včielky rodu OSMIA. Aj keď majú žihadlo, použijú ho len v život ohrozujúcom stave. To sa ale za bežných okolností nestáva. 

Včielky dodávame vo forme tzv. kokónov v papierovej liahni. Včielky sa samé začnú liahnuť z týchto kokónov, keď príde na jar ich čas. Počas tohto obdobia je úplne bežné, že včielky pristanú na deťoch a budú im loziť po prstoch. Nemusíte sa tak báť, že tieto včielky deti poštípu ako by to spravili medonosné včely.

EDUBEE-plagat-A3.png

sezóna 2022/2023

bottom of page