top of page
Spätná väzba 1
Milý koordinátor, 
budeme veľmi radi, ak si nájdete pár minút na krátku spätnú väzbu ohľadne spustenia projektu. Keďže projekt je realizovaný na celom území SR, podmienky sú rôzne a ich znalosť v jednotlivých rokoch nám veľmi pomôže nastaviť projekt do ďalších sezón. Informácie a skúsenosti pomôžu nielen novým školám ale aj vám pri pokračovaní projektu v nasledujúcich sezónach.

 
Ktorá z možností najlepšie vys Vašu situáciu

Ďakujeme za Vás čas.

bottom of page