top of page
Recyklácia chovu
Milý koordinátor,
ďakujeme, že ste po preštudovaní poslednej kapitoly zaujali stanovisko a podelíte sa s nami o vaše rozodnutie ako s projektom ďalej.
  Hlavným cieľom projektu bolo naučiť sa niečo praktické o málo známych opelovačoch a ponúknuť vám tak možnosť priniesť si do areálu dlhodobých nájomníkov za min. náklady. 
  Budeme rád ak nám zdelíte svoje rozhodnutie ako ďalej.

 
Ktorá z možností najlepšie vys Vašu situáciu

Ďakujeme za Vás čas.

bottom of page