top of page
286A1685-030C-407B-8F6D-83FB2D8F0D6C_1_1

O VČIELKACH SAMOTÁRKACH

Okrem známej včely medonosnej, ktorú pozná každý znás, žije u nás približne až 650 druhov príbuzných včiel, ktoré patria spolu do skupiny blanokrýdlového hmyzu a taxonomickej nadčelade včely (Apoidea).

Včely, o ktorých je reč nazývame aj samotárske včely či samotárky alebo murárky. Je tomu tak preto, lebo na rozdiel od včely medonosnej nežijú v spoločenstvách s kráľovnou a typickou delbou práce v úle, ale o všetko sa stará jedna jediná včela úplne sama. Preto hovoríme o včelách samotárkach.

Najčastejšie sa so samotárskymi včelami stretneme na vidieku, kde sú našimi tichými spolubývajúcimi. Obývajú malé štrbiny a rôzne dutinky. Najčastejšie ich ale nájdeme na škrydle, kde svoje hniezda nakoniec uzatvoria blatom. Z tohto ich typického chovania vznikol aj názov murárky, pretože svoje hniezda nakoniec "zamurujú".

9C386CA5-B9F7-4A1F-A33D-0255DA1EE71A_1_1

EFEKTIVNE OPELOVAČE

Význam samotárskych včiel patrí predovšetkým v ich schopnosti opelovať. Aj keď "legendy" hovoria príbehy o tom, že ak zahynie posledná včela.... nieje tomu celkom tak. Túto legendu treba brať vážne až po tom, čo zahynie posledný hmyz, ktorý sa podieľa na opelovaní. 

Samotárske včely patria k významnej skupine opeľovačov. Dokonca až tak významnej, že za istých podmienok by sme mohli povedať, že sú oveľa efektívnejšie opeľovače ako ich príbuzná včela medonosná.Niektoré štúdie uvádzajú, že opelivosť samotráskych včiel v porovnaní s medonosnou včelou bola až 5x väčšia. 

Zoberme si, že máte menší sad a těšíte sa na bohatú úrodu. Ak nechceme čakať na jeho opelenie náhodným hmyzom, logickým řešením je zaobstarať si včely. A stať sa môže to, že napkriek tomu, že v blízkosti svojho sadu máte včely, výsledok opelenia je minimálny a úroda tiež. Prečo? 

Včela medonosná je orientovaná vzhľadom na svoj spôsob života na spoločenstvo. Preto ak v jej dolete (okruh cca 5km) zistí, že je nasadená napr. repka alebo iná medonosná rastlina, celé spoločenstvo sa zoberie a presunie tam.

Samotárska včela je zase vernejšia svojmu okoliu. Od svojho hniezda lieta v okruhu do max. 200m a v rámci tohto okruhu opelí všetko ako šivačka. Ide z kvetu na kvet. Máme teda istotu, že samotárske včely nám neodídu za lepšou pašou. 

59FA6457-7B15-439C-9E86-408D69010D30_1_1

Osmia Cornuta

Osmia Cornuta

Kolko včiel  potrebujem? 

V závislosti od veľkosti  pozemku / sadu a vegetácie sa odvíja aj počet včielok.

Kolko včiel  potrebujem? 

Pre sad o výmere 1 ha v závislosti od typu plodiny.

200 - 400 kokónov

ak máte malý pozemok či zahradu alebo  malý sad

600 - 700 samíc

(1500 - 1750 kokónov)

alebo

4 včele rodiny (cca 120.000 robotníc)

Hruška / Jablko

500 - 700 kokónov

pre väčší pozemok alebo ovocný sad s rôznymi stromami do výmery 0,5ha

2100 - 3200 samíc

(5250 - 8000 kokónov)

alebo

5 včelích rodin (cca 150.000 robotníc)

Čerešňa / Slivka

700 - 1000 kokónov

pre rozsiahlejší pozemok alebo väčší zmiešaný sad do výmery 1ha.

900 - 1000 samíc

(2250 - 2500 kokónov)

alebo

3 včelie rodiny (cca 90.000 robotníc)

Jahoda / Čučoriedky

bottom of page